Eieren

Door www.warenkennis.nl

Test nu je kennis over eieren online!


1. Onze kip stamt af van het Rupi-Rupi hoen, oorspronkelijk afkomstig uit zuidoost aziŽ.

    Waar

    Fout

2. Een goede legkip produceert tussen de 250 en 300 eieren per jaar.

    Waar

    Fout

3. Tegenwoordig duidt men de grootte van eieren aan in de bekende kledingmaten; van S tot XL

    Waar

    Fout

4. Eieren die je lang bewaart, moet je regelmatig keren om te voorkomen dat de naar de onderzijde van het ei zakt.

5. Het bestaat voor circa .... % uit eiwit en voor circa ....% uit dooier. De overige 10% van het ei bestaat uit de schaal. Grote eieren hebben procentueel minder dooier en meer eiwit.

    40% eiwit, 50% dooier

    50% eiwit, 40 % dooier

    60% eiwit, 30 % dooier

    70% eiwit, 20 % dooier

6. Salmonella is een

    Virus

    Schimmel

    Bacterie

    Macro-organisme

7. Een ei is onder andere opgebouwd uit:

    Dooier, eivlies, schaal, luchtkamer, eiwit, eistop.

    Eiwit, dooier, eivlies, eihuis, luchtkamer.

    Eihuidje, dooier, hagelsnoer.

    Luchtkamer, eikluts, eiwit, dooier en hagelsnoeren.

8. De kippen die eieren leggen, wonen in een stal waarin ze zich vrij kunnen bewegen. Er ligt strooisel op de grond, zodat de dieren vrij kunnen rondlopen. In de stal zijn legnesten. Dat zijn hokjes waarin de kip ongestoord haar ei kan leggen.

9. De kippen kunnen van verschillende etages gebruikmaken. Deze etages hebben allemaal een andere functie. De etages hebben een rooster met een lopende band, waarop de mest van de kippen terechtkomt. Ook zijn er legnesten. De kippen kunnen op stok.

    Scharreleieren

    Vrije uitloop-eieren

    VoliŽre-eieren

    EKO eieren

10. Verder zijn er nog een aantal andere typen eieren; Mais-eieren, Volaren-eieren, 4 granen-ei. De namen van deze eieren hebben te maken met.

    Het type strooisel op de vloer van de stal; mais, aren enz.

    Het type voer van de kippen; mais, granen, enz.

    Het ras van de kippen; maiskip, volarenkip, enz.

    Het type weiland waarop ze scharrelen; maisveld, graanveld enz.

11. De controle op de productie van eieren en eiproducten berust bij een instantie. hoe heet deze instantie?

    Keuringsdienst van waren (KVW)

    Salmonella Controle Dienst (SCD)

    Controlebureau Pluimvee Eieren en Eiproducten (CPE)

    Stichting Blij met een Ei (SBME)