[terug naar onderwerpen]


Kostprijsberekening

Als je in een restaurant gaat eten, staan de prijzen van de gerechten op de menukaart.
Maar hoe kom je eigenlijk tot een bepaalde verkoopprijs. Is dat een kwestie van kennis, gokken of kun je dat berekenen? Hieronder een korte uitleg en een manier om zelf een kostprijs van een gerecht te bepalen.

Hoe is een verkoopprijs opgebouwd?
Allereerst moeten natuurlijk de grondstoffen voor het gerecht betaald worden. Ook de kok en de mensen die in het restaurant werken moeten betaald worden. dan zijn we er nog niet, want eigenlijk alles wat je in het bedrijf ziet, moet ook betaald worden. de ondernemer wil nog wat verdienen en als laatste komt ook de belastingdienst nog om de hoek kijken en vraagt om de BTW.

De verkoopprijs is dus opgebouwd uit:
· Inkoopkosten
Dit zijn dus de kosten voor aanschaf van de produkten die je wilt gaan bewerken en uiteindelijk verkopen.
· Algemene kosten
Hieronder vallen alle overige kosten: afvalpercentages, bedrijfskosten, arbeidskosten, reclamekosten, afschrijving van machines en materialen enz. enz.
· Winst voor de ondernemer
Als er efficiënt gewerkt wordt, blijft er bij ieder gerecht dat verkocht wordt, een stukje winst over voor de ondernemer. Moet je een gerecht of produkten weggooien omdat het niet goed meer is, of er ontstaat op een andere manier "lekkage", dan gaat als eerste de winst voor de ondernemer eraan.
· Belasting
In de wet is opgenomen dat over iedere transactie belasting betaald moet worden. over etenswaren is dit 6% en over alle andere waren 19%. Dit berekent de ondernemer natuurlijk door in zijn verkoopprijs.

Er zijn verschillende manieren en rekenmodellen om van inkoopprijs naar verkoopprijs te rekenen, we geven je de eenvoudigste en minst nauwkeurige, maar naar onze mening nog steeds veel gebruikte methode:

De "inkoopprijs X 3 methode".
Hierbij berekent men wat 1 gerecht aan ingrediënten kost.
(bijv: biefstuk met frites en salade kost de ondernemer totaal   3,76. Dat bedrag neemt men maal 3
Hierbij komt nog de BTW a 6% [voor etenswaren]
Maakt een verkoopprijs voor de gast van  11,95.

Eenvoudig en doeltreffend. Maar onthoudt: Het kan nauwkeuriger!

Hieronder kun je van je eigen gerecht de kostprijs bepalen. Vul de juiste hoeveelheden en prijzen in en lees je kostprijs onderaan de tabel af.

sjabloon