[naar homepage]


Op deze pagina staan teksten om eens over na te denken.
we leven in een wereld van geld verdienen en 'groot, groter, grootst'. En vooral met onze dieren groenten en fruit gaan we nogal dwaas om.
Eigenlijk zijn we langzaam bezig onszelf te vergiftigen...............


Teksten op deze site

Links naar andere sites

patatje zonder?
zuivel wel zuiver?

groenten
Holland varkensland
Granen volksvoedsel bij uitstek

Dingetjes en verwijzingen naar interessante sites

Milieudefensie
 GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN STICHTING NATUUR EN MILIEU EN VERENIGING MILIEUDEFENSIE

Actie voor gezondere teelt van fritesaardappels
Milieudefensie en Natuur en Milieu: Gif-pieper? Liever patat zonder!

Actievoerders van Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu hebben vanmiddag 'bespoten' patat uitgedeeld aan de deelnemers van een bijeenkomst over de milieuprestaties van de aardappelverwerkende industrie in Den Haag. Voordat de patat werd aangeboden, werd deze met bewerkt met een'gifspuit'. Hiermee maakten de milieuorganisaties duidelijk dat bij de teelt van fritesaardappels nog steeds zeer grote hoeveelheden gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.
Onder het motto 'Gif-pieper? Liever patat zonder!' vragen de milieuorganisaties de sector om de aankoop van vatbare gif-piepers als Bintje en Russet Burbank te stoppen, over te schakelen op aardappelrassen met een goede weerstand tegen ziektes, en alleen aardappels te kopen van boeren die er goede teeltpraktijken op nahouden. De teelt van biologische aardappelen voldoet in elk geval aan deze eisen.

De aardappelteelt is verantwoordelijk voor ca. twintig procent (1,2 miljoen kilo/jaar) van het totale gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Driekwart bestaat uit schimmelbestrijdingsmiddelen die vooral worden gebruikt tegen phytophtora, dè gevreesde aardappelziekte. Hoewel er al jaren wordt gepraat over preventie door resistente aardappelrassen en teeltmaatregelen, is de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen in de praktijk niet afgenomen en waarschijnlijk zelfs toegenomen.
Die afhankelijkheid wordt veroorzaakt door een jarenlange keuze voor aardappelrassen die uiterst gevoelig zijn voor phytophtora, zoals Bintje en Russet Burbank, door monocultures en te krappe teeltwisseling, en door slordig ondernemerschap (besmette afvalhopen niet afdekken).

De milieuorganisaties vinden dat het roer om moet. Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie kregen de supermarkten zover dat zij Bintjes als verse consumptieaardappel hebben afgezworen. Met de fritesindustrie loopt het gesprek een stuk moeizamer. Er zijn remmers op de trein. Velen blijven Bintje een fantastische aardappel vinden.
Het wordt hoog tijd dat de gehele aardappelverwerkende industrie daadwerkelijk gaat omschakelen naar een gezondere teelt. Daarbij behoren minder vatbare aardappelrassen, waarvan de milieuorganisaties een voorkeurslijst hebben opgesteld, en uiteraard biologisch geteelde aardappelen. Verder moet in de teeltpraktijk veel gebeuren om de kansen voor de schimmel zo klein mogelijk te houden: een gezonde bodem (geen grondontsmetting), zuinige bemesting, een grotere plantafstand en een ruimere teeltwisseling.


zuivel en zuivelproducten


Tegenwoordig kun je allerlei soorten melk,vla en yoghurt krijgen, maar de vraag is nu waar ligt de grens. Door toevoegingen kan men diverse smakenstoffen, voedingsmiddelen en vitamines aan de zuivelproducten geven, denk maar eens aan het merk Mona en bekijk het assortiment eens. Campina voorheen de Melkunie, één van de grootste melk leveranciers in Nederland is bezig met het verijken van melkproducten zoals het toevoegen van extra kalk aan melk en het toevoegen van vitamines dit wordt dan weer onder een speciale naam op de markt gebracht.

De vraag naar speciale melkproducten is de laatste tijd zeer groot maar is het wel verstandig om deze producten te eten of te drinken. Als men op de verpakking gaat lezen zal men bij de productinformatie toch veel E-nummers tegen komen, dit zijn Europees goedgekeurde toevoegingmiddelen voor smaak, kleur en houdbaarheid.
Deze stoffen zijn vaak chemisch bereid en hebben niets te maken met het product naar waar het vernoemd is bijvoorbeeld, drinkyoghurt met de smaak aardbeien daar is geen aardbei bij gebruikt maar maakt men gebruik van kleur en smaakstoffen.

De belangrijkste reden dat deze stoffen gebruikt worden is de prijs, het gebruik van verse aardbeien zou de drinkyoghurt stukken duurder maken. De keuze is aan de klant wat hij koopt of hij in b.v. de zomer kant en klare drinkyoghurt koopt of deze zelf maakt met verse fruitsoorten.
Veelal zal de keuze vallen op de kant en klare omdat het makkelijker is, goedkoper en door de smaakstoffen vaak lekkerder.

Groenten

Als men groenten koopt, denkt men vaak niet na waar deze vandaan komt of hoe deze geteeld is, maar als men verder kijkt zal men ondervinden dat hier wel degelijk verschillen in zitten.


De verschillen kunnen zijn:
Biologisch geteelde groenten.
Bespoten groenten.
Genetisch gemanipuleerde groenten.


Van elk verschil zullen we een korte uitwerking geven zodat men na het lezen ervan een keuze voor zichzelf kan maken wat nu het beste voor hem of haar is.
Over deze mening valt bijna niet te discussiëren vooral omdat het de mening van een bepaald persoon is en een keuze die ieder voor zichzelf maakt.

Biologisch geteelde groenten.
Dit is de meest ouderwetse manier van groenten telen, laat de natuur zijn eigen gang gaan, zonder gebruik van kunstmest en insectenverdelgingsmiddelen.
Dit heeft voordelen en nadelen. Een van de voordelen is: de klant krijgt geen schadelijke stoffen binnen en weet dankzij het etiket (een wettelijke bepaling) dat het een biologisch geteeld product is. Een nadeel is dat deze producten vaak duurder zijn dan b.v. de bespoten groenten omdat de teler niet zeker is van een goede oogst door ziekten, insecten en hoeveelheid geoogste producten. Deze producten kom je steeds meer tegen in de supermarkt en bij de groenteboer maar vooral in de biologische winkels.

Bespoten groenten.
Bespoten groenten zijn eigenlijk de normale groenten die je bij de supermarkt of groenteboer koopt. Deze producten worden geteeld met behulp van mest, kunstmest en bestrijdingsmiddelen, dit om een zo hoog mogelijke en goede opbrengst te krijgen. De regels vanuit de regering zijn de laatste jaren flink aangetrokken om de meest schadelijke middelen te verbieden, zo werd vroeger het bestrijdingsmiddel D.D.T. zeer veel gebruikt maar dit middel bleek zeer slecht voor de gezondheid te zijn en is nu verboden. De telers zijn nu volop aan het zoeken naar nieuwe minder schadelijke middelen die wel hun werk doen maar niet schadelijk zijn voor de gezondheid en de bodem niet vervuilen. Door dit soort problemen is het gebruik van biologisch geteelde groenten enorm gestegen.

Genetisch gemanipuleerde groenten.
Dit soort groenten zijn nog niet veel te krijgen maar volgens de experts is dit wel de toekomst. Elke groentesoort zal precies hetzelfde zijn met zijn eigen smaak, met altijd dezelfde kwaliteit, kleur en grote. Momenteel zijn zaadveredelingsbedrijven druk bezig zaad voor groenten zo te verbeteren dat er de perfecte plant uit groeit zonder ziekten, aantrekkingskracht van insecten enz. tegenstanders van genetisch gemanipuleerd voedsel zeggen dat dit het einde van de wereld betekent omdat b.v. insecten geen voedsel meer kunnen krijgen en zullen uitsterven met alle gevolgen van dien.
Op dit moment zijn alleen de genetisch gemanipuleerde sojabonen vorm van discussie omdat ze veel gebruikt worden, maar het einde is nog niet in zicht.

We zullen proberen via deze site jullie op de hoogte te houden van de ontwikkeling.
Als men deze pagina gelezen heeft zal het misschien duidelijk worden waarom men een keuze heeft gemaakt bij het kopen van een groentensoort.


Holland Varkensland

Recente epidemieën onder dieren zoals de varkenspest en mond- en klauwzeer roepen serieuze vragen op over de productie en consumptie van varkensvlees:
in 2000 met 80 miljard kilogram per jaar de meest gegeten vleessoort.

Het is duidelijk dat er met de huidige varkensvleesindustrie iets moet gebeuren.
Of we veranderen ons consumptiepatroon en worden onmiddellijk vegetariër, of we veranderen de productiemethodes, die nodig zijn voor de biologische veehouderij.

Laten we er van uit gaan, dat we varkensvlees blijven eten. Hebben we in dat geval genoeg ruimte voor biologische varkensboerderijen?Nederland is met de productie van 16,5 miljoen ton varkensvlees binnen de Europese Unie de belangrijkste exporteur van varkensvlees.
In 1999 waren er officieel 15,2 miljoen varkens in Nederland en 15,5 miljoen mensen.

Een varken heeft 664 m2 ruimte nodig, met inbegrip van de voedselverwerking, die voor 50% bestaat uit de intensieve productie van graan en voor 50% uit industriële bijproducten. Als er om ziektes te vermijden zuiver organische landbouw en veeteelt wordt bedreven, krijgen de varkens 100% intensief geproduceerd graan gevoederd waarvoor 130% meer oppervlakte nodig is.
In dat geval is voor ieder varken inclusief de productie van organisch voedsel 1726 m2 nodig. Hierdoor blijft er slechts 774 m2 per persoon over voor andere activiteiten.

Kortom:
75% van Nederland zal worden gebruikt voor varkens: Holland Varkensland!

Is het mogelijk om de gehele varkensproductie samen te brengen binnen compacte boerderijen, waardoor transport en distributie overbodig worden en de kans op verspreiding van ziektes wordt verminderd?
Kunnen we via geconcentreerde veeteelt de economische voorwaarden scheppen die nodig zijn voor de totstandkoming van een gemeenschappelijk abattoir, automatische mest-verwerking, een gecentraliseerde voedselkern, enzovoorts, zodat de verschillende problemen - aangetroffen in de varkensindustrie - kunnen worden opgelost?

Concept : Winy Maas, RotterdamResearch en vormgeving : MVRDV Rotterdam: Winy Maas, Jacob van Rijs en Nathalie de Vriesmet Cord Siegel, Christoph Schindler, Ronald Wall, Arjan Harbers en Uli Queisser.Gebaseerd op : oorspronkelijke onderzoekingen van Meta Berghauser-Pont, Permeta Architecten AmsterdamAdvies: Jan Willem van der Schans, wetenschappelijk onderzoeker, Agriculture Economics Research Institute LEI Wageningen URFilm : Wieland en Gouwens Rotterdam: Eline Wieland en Marino GouwensTekst : Winy Maas met Cord Siegel en Ronald WallMet dank aan : varkensboerderijen
Mogelijk gemaakt door : Stroom Den HaagVoor het eerst vertoond : Stroom Den Haag, 30 maart 2001Granen volksvoedsel bij uitstek.
Granen zijn erg belangrijk in het voedingspatroon van mens en dier.
Zonder graansoorten zou de wereld een ernstig voedsel tekort hebben want de dieren zouden geen voedsel hebben, de mens zou niet aan zijn broodnodige voedingsstoffen komen al of niet door het eten van producten waar granen in verwerkt zijn.
Denk maar eens aan het voedsel wat er aan kippen, koeien en schapen wordt gegeven en wat ze in de zomer zelf eten, graan is familie van de grassoorten.

De mens is alleen verder gegaan door graan te gaan vermalen en er een product van te maken wat veel gebruikt kan worden in andere producten, denk hierbij aan bloem en meel waar weer brood, koek, gebak enzovoort van gemaakt worden.
Met rijst en maïs is dit nog een ander verhaal dit wordt gebruikt zoals bij ons de aardappel, vooral in Azië en Afrika is rijst zelfs het belangrijkste voedsel wat er is en zal dit ook zo blijven.
Hoe men het ook bekijkt, granen zijn zeer belangrijk voor mens en dier.

Dingetjes en verwijzingen naar interessante sites

Leuke wetenswaardigheden over voedsel en dranken.
Bron: www.voedsel.net

Wetenswaardigheden en onzinnige feitjes over levensmiddelen en voeding.

Site van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij met informatie over voeding.
www.mlnv.nl/thema/kennis/biotech/brochure
Site over voedingsschandalen in de afgelopen jaren.
www.nrc.nl/internet/linklijst/gezondheid.htm#/VoedingsschandalenNederlands
Site met informatie over voeding, hygiëne enzovoort (Tip)
www.keuringsdienstvanwaren.nl